Windows forms uygulaması hazırlarken düğme nesnei oluşturmak için aşağıdaki yapıya ilgili kodları dahil etmemiz gerekir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{
private Button dugme;

/*Burada button öğesini özellik olarak tanımlamış olduk. Genelde tanımlama yaparken private erişimi kullanmamız faydalı olacaktır.*/
public Form1()
{
InitializeComponent();
dugme = new Button();//Düme adında yeni bir button nesnesi oluşturduk
dugme.Size = new Size(30 , 30);//Düğme boyutunu enlem ve boylam cinsinden belirledik. Bu noktada verilen değerler örnektir.
dugme.Location = new Point(40 , 40);
dugme.AccessibleName = “Mesaj göster”;//Düğmenin ekran okuyucular tarafından algılanabilmesi adına erişilebilirlik adını ekledik.
dugme.Text = “Mesaj Göster”;//Mesaj göster şeklinde görünecek metinsel adı tanımladık.
this.Controls.Add(dugme);//This anahtar kelimesiyle kontrol olarak ekleyebilmek için controls.add söz dizimini kullandık.
dugme.Click += new EventHandler(dugme_click);//Click olayını tanımladık ve hangi adla click eylemi için fonksiyon ataması yapacağımızı belirledik.
}
private void dugme_click(object Sender,EventArgs e)//Yukarıdaki düğme tıklatma olayı için belirlediğimiz yer tutucu adıyla çıktısı doğrudan çalışan bir method tanımladık.
{
MessageBox.Show(“merhaba dünya”);
//Mesaj kutusu nesnesi üzerinden show methoduyla mesaj oluşturduk ve ekrana bastırdık.
}
}
}