Herkes için C#Programlama Eğitimi-20: Windows forms uygulamasına giriş

C# eğitimlerimizde önemli bir konu olan windows forms uygulaması şu ana kadar gördüğümüz konuların içerisinde en önemli başlığı ifade etmektedir.

Windows forms uygulaması console uygulamasından farklı olarak içerisinde düğmeleri, metin alanlarını, resim alanlarını ve karşımıza çıkabilecek her türlü nesneyi barındıran kullanıcı arayüzünü ifade etmektedir. Her bir masaüstü uygulaması aslında windows forms temelinde şekillenir. Visual studio kullanarak yeni bir proje oluştururken, dil c# ile tab ile ilerlenerek şablonlar arasından ise windows.forms uygulaması şablonu tercih edilir.

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra aşağıdaki kod bloğu oluşur.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{
InitializeComponent();

}

}
}

Artık bir sonraki aşamada ilk elemanlarımızı ekleyebiliriz.

Bir yanıt yazın