Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-9: Veritabanı bağlantısı kurma

Php CodeIgNiter ile veritabanı bağlantısı kurabilmeniz için yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

*Application/config/database.php içerisine girerek aşağıdaki alanları sunucunuza göre doldurmalısınız.

$db[‘default’] = array(

‘dsn’      => ”,

‘hostname’ => ‘localhost’,

‘username’ => ‘root’,

‘password’ => ”,

‘database’ => ‘kutuphane’,

‘dbdriver’ => ‘mysqli’,

‘dbprefix’ => ”,

‘pconnect’ => FALSE,

‘db_debug’ => (ENVIRONMENT !== ‘production’),

‘cache_on’ => FALSE,

‘cachedir’ => ”,

‘char_set’ => ‘utf8’,

‘dbcollat’ => ‘utf8_general_ci’,

‘swap_pre’ => ”,

‘encrypt’ => FALSE,

‘compress’ => FALSE,

‘stricton’ => FALSE,

‘failover’ => array(),

‘save_queries’ => TRUE

);

*Database bağlantısının tüm yapı için otomatik yüklenmesini tercih edebilirsiniz. Bu durumda application/config/autoload.php izleyerek autoload.php içerisinde ilgili alanda değişiklik yapmalısınız.

$autoload[‘libraries’] = array(‘database’);

 

Bir yanıt yazın