Yazar arşivleri:UYGULAMA AKADEMİSİ

Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı

0 Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı hakkında yorumlar
• Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı Programlama dillerinde if, else kalıbının yanısıra daha performanslı ve okunaklı olduğu dile getirilen switch, case kullanımını ele alıyoruz bu yazımızda. switch ve case yapısı değişkenlerimizle ilgili farklı durumlar sonucunda vermek istediğimiz çıktıları kullanıcıya aktarabileceğimiz bir yapıdır. Switch ve case ile bir değişkenle...

• Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı

0 • Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı hakkında yorumlar
• Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı Programlama dillerinde if, else kalıbının yanısıra daha performanslı ve okunaklı olduğu dile getirilen switch, case kullanımını ele alıyoruz bu yazımızda. Öncelikle switch ve case yapısı değişkenlerimizle ilgili farklı durumlar sonucunda vermek istediğimiz çıktıları kullanıcıya aktarabileceğimiz bir yapıdır. Switch ve case ile bir...

Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

0 Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler Mantıksal operatörler birden fazla durumla ilgili işlem yapabilmemizi sağlayan operatörlerdir. Bu operatörler sayesinde bir değerin hem şu değerden küçükse veya şu değerden büyükse gibi sorgulamaları aynı anda yapabilmemize olanak tanır. Kullanım örnekleri ! = "Değer olumsuz mu sorusunu sormamızı sağlar. Bu işaretle değişken değeri...

Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri

0 Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri Karşılaştırma operatörleri değişkene ait verilerin eşitlik, denklik,büyüklük ve küçüklük yönünden sorgulanmasını sağlar. Karşılaştırma operatörlerine örnek $sayi1 = 10; $sayi2 = 20; /*Birinci sayı, ikinci sayıya eşitmi sorgulayalım.*/ if($sayi1 == $sayi2) { echo "Birinci sayı ikinci sayıya eşitttir."; } else { echo "Eşit değildir."; }...

Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri

0 Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri Programlama dillerinde tırnak içinde yazılan ifadelerin içerisinde bazı kodları veya işaretleri gözardı ettirmek, satır başı yaptırtmak gibi işlemlere gereksinim duyduğumuz durumlarda kullandığımız işaretlerin bütünüdür. Aşağıdaki örneği incelediğinizde çift tırnak içinde bulunan metinsel ifade de üstten ayraç kullanabilmemiz bu işaretler sayesinde sağlanmıştır. echo 'Bugün Antalya\'...

Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler

0 Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler Php dilinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi, oluşturduğumuz değişkenlerimizle birlikte bazı karar verme ve kontrol mekanizmaları yazabiliriz. İngilizcede bulunan if, else koşul belirten durumlar birçok programlama dilinde de benzer anlamı içermektedir. If, else mantığı If, else temel anlamda,...

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama Sabit tanımlama Sabit tanımlamak için kullanılan yöntem aşağıdaki gibidir. define("sabit_adi","sabit değeri"); Bu tanımlamada sadece alt çizgi kullanılır. Sabitler bir kere tanımlanır ve tekrar değer alamazlar. Sabit varlığını sorgulama Projemiz ilerledikçe daha öncesinde sabit tanımlanıp, tanımlanmadığını sorgulayabiliriz. Bunun için aşağıdaki söz dizimini kullanırız. defined("sabit_adi"); Ders5-Sabit-tanimlama

Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama

0 Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama Php kodlama dilinde de diğer tüm dillerde olduğu gibi içerisinde bazı verileri tutan değişkenler bulunur. Bu değişkenler string(metin), int(tam sayı), float(kayan sayı), array(dizi) olabilmektedir. Değişken tanımlama kuralları Değişken tanımlarken başına dolar işareti konmaktadır. Dolar işaretini klavyeden alt giriş ve rakamlardan 3 basarak çıkartabilirsiniz. Değişkenler...

Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı

0 Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı Php kodlamada tek tırnak ve çift tırnak ayrımı çok önemlidir. String (metin) ifadelerinde karşımıza çıkan bu tırnak kullanım farklarını şöyle dile getirebilirim. Tek tırnak kullanımı Tek tırnak içinde ters bölü işareti ile kullanılan \t\n\r gibi kaçış ifadeleri dil tarafından yorumlanmayacak...

Herkes için PHP Eğitimleri-2: Basit birkaç kural ve yorum oluşturma

0 Herkes için PHP Eğitimleri-2: Basit birkaç kural ve yorum oluşturma hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-2: Basit birkaç kural ve yorum oluşturma Temel kurallar Php kodlama yaparken, bazı önemli kurallara uymak faydalı olacaktır. Bu kodlama kurallarına uyulduğu taktirde hata yapma olasılığınız azalacaktır. Temel kurallar Php kodlama yapısı küçüktür işareti php şeklinde başlar ve bitiş etiketi olarak çok da zorunluluk olmamakla birlikte soru...

Herkes için PHP Eğitimleri-1: Php nedir ve bilgisayara sunucu yazılımı kurulumu

0 Herkes için PHP Eğitimleri-1: Php nedir ve bilgisayara sunucu yazılımı kurulumu hakkında yorumlar
Herkes için PHP Eğitimleri-1: Php nedir ve bilgisayara sunucu yazılımı kurulumu Giriş Php "personel home page" kelimelerinin kısaltmaları olarak karşımıza çıkan bir sunucu tabanlı programlama dilidir. Html, javascript ve css dilleri arayüz tasarımında önem arz ederken, bir web sitenin dinamik olması için php ise olmazsa olmazlar arasında bulunmaktadır. Günümüze baktığımızda...