Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler

C# İle kullanılabilecek birkaç operatör türü vardır. Bunları aşağıda sizler için derliyor olacağım.

Matematiksel Operatörler

Artırma ve azaltma operatörleri

Artırma ve azaltma operatörleri ön ek ve son ek olarak değişkene değer atanabilmesini sağlar.
Aşağıdaki örnekleri deneyerek gözlemleyebilirsiniz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{

int s1 = 2;
int artir_onek_s1 = ++s1;
int artir_sonek_s1 = s1++;
int s2 = 10;
int azalt_onek_s2 = –s2;
int azalt_sonek_s2 = s2–;
Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n”,artir_onek_s1,artir_sonek_s1,azalt_onek_s2,azalt_sonek_s2);
Console.ReadLine();
}
}
}

Karşılaştırma operatörleri

Değişkenlerin karşılaştırılması için kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
bool a = 10 == 10;
bool b = 4 > 1;
bool c = 1 = 12;

Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n”,a,b,c,d,e);
}
}
}

as operatörü

Tüm değişken türlerinden object türüne dönüşüm yapar.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
int sayi = 10;
object yeni_degisken_sayi = sayi as object;
Console.WriteLine(yeni_degisken_sayi);

}
}
}

is operatörü

Değişkenin türünü kontrol eder. Türüyle değişken uyumlu ise true döndürür.
int sayi1 = 5;
bool kontrol = sayi1 is int;

Mantıksal operatörler

Birçok programlama dilinde benzerlik gösteren mantıksal operatörler sayesinde birden çok değişkeni sorgulayabilir, üzerinde işlem gerçekleştirebiliriz.

Daha fazla c# operatörü için tıklayabilirsiniz.