Java script ile herhangi bir html elementine tıklatma yapabilmenin başka bir yöntemi ise addEventListener methoduyla tıklatma yöntemidir. addEventListener yöntemi elementlerdeki değişimleri izleyebilir ve o etiketlere yönelik fonksiyon atamaları yapılabilir.

<input type=”text” id=”metin”>

<button id=”dugme”>Gönder</button>

<script>

/*Metin içerisindeki değeri düğme ismindeki element ile elde edilerek uzunluk fonksiyonundan geçirilerek karakter uzunluğuna göre işlem yapıldı karakterlerin toplam sayısı dörtten az ise uyarı basıldı eğer fazla ise ekrana girilen metin basıldı.*/

var dugme = document.getElementById(“dugme”);

dugme.addEventListener(“click”,function(e){if(metin.value.length <4){alert(“dörtten az girilmez”);}else{alert(metin.value);}},false);

 

</script>