If, else ve else if yapısını aşağıdaki şekilde örnekleyelim.

var degisken = “merhaba dünya”;

if(typeof(degisken)==”number”){

alert(“Bu sayı türünde bir değişkendir.”);

}

else if(typeof(degisken) == “string”){

alert(“Bu metin türünde bir değişkendir.”);

}

else{

alert(“Herhangi bir türe karşılık gelmiyor”);

}

//Yukarıdaki string türündeki değişkeni tür yönünden sorgulamak için her defasında typeof() fonksiyonunu kullandık ve else if bölümü bize string olduğunu belirten mesajı ekrana basmış oldu.