Tüm yazılım geliştirme eğitimleri(Yazılı eğitimler)

Yazılım geliştirme eğitimlerini içeren sayfamıza hoşgeldiniz. Her bir eğitime ulaşmak için “h” tuşunu kullanabilirsiniz. H harfine bastığınızda ulaşacağınız eğitimler altında ders içerikleri linkler şeklinde bulunmaktadır.

BGT sesli oyun geliştirme yazılı eğitimleri

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-1: Kod yapısı

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-2:Değişken oluşturma

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-3:Veri türleri

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-4:Sabitler

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-5: Fonksiyonlar(Geri dönen fonksiyonlar)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-6: Fonksiyonlar(Doğrudan çalışan fonksiyonlar)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-7: Akış kontrolleri(if,else if)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-8: Akış kontrolleri(switch, case yapısı)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-9:Döngüler(While Döngüsü)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-10:Döngüler( Do, while Döngüsü)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-11:Döngüler(For döngüsü)

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-12: Diziler

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-13: Çok boyutlu diziler

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-14: Obje oluşturma

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-15: Sınıf oluşturma

Sesli oyun geliştirme scripti(BGT)-16: Sınıflar arası miraz alma

Codeigniter yazılı eğitimleri

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-1: Tanıtım ve anahtar kavramlar

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-2: İlk ayarlar(Application/config/routes.php)

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-3: İlk ayarlar(Application/config/autoload.php)

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-4: İlk ayarlar(Application/config/database.php)

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-5: HTACCESS Dosyası ayarları

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-6: İlk uygulama

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-7: Controller dosyalarından view dosyalarına veri aktarma

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-8: Parametre gönderme

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-9: Veritabanı bağlantısı kurma

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-10: Veritabanına veri Ekleme

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-12:Veritabanındaki veriyi kaldırma

C# yazılı eğitimleri

Herkes için C# Programlama Eğitimi-1: Visual Studio kurulumu ve merhaba dünya uygulaması

Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm

Herkes için C# Programlama Eğitimi-4: String ifadelerinde dönüşüm

Herkes için C# Programlama Eğitimi-5: System.Convert sınıfıyla türler arasında dönüşüm

Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma

Herkes için C# Programlama Eğitimi-7: Operatörler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-8: Koşullu durumlar (If, else, if, else if yapıları

Herkes için C# Programlama Eğitimi-9: Koşullu durumlar Switch, case yapısı

Herkes için C# Programlama Eğitimi-10: Döngüler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-11: Diziler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program)

Herkes için C# Programlama Eğitimi-13: Method tanımlama ve erişim sağlama

Herkes için C# Programlama Eğitimi-14: Sınıf oluşturma ve erişim

Herkes için C# Programlama Eğitimi-15: This Anahtar sözcüğüyle sınıf özelliklerine erişim

Herkes için C# Programlama Eğitimi-16: Yapıcı methodlar

Herkes için C# Programlama Eğitimi-17: Yıkıcı methodlar

Herkes için C# Programlama Eğitimi-18: C# ad alanı(Namespace kavramı ve projemize başvuru ekleme)

Herkes için C#Programlama Eğitimi-19: Sınıflarda set ve get methodlarını kullanma

Herkes için C#Programlama Eğitimi-20: Windows forms uygulamasına giriş

Herkes için C#Programlama Eğitimi 21: Button nesnesi oluşturma

Herkes için C#Programlama Eğitimi 22: Mesaj diyaloğu oluşturma

Herkes için C#Programlama Eğitimi 23: DialogResult kullanımı

Herkes için C#Programlama Eğitimi 24: Seçim kutuları

Herkes için C#Programlama Eğitimi 25: Button, TextBox,ComboBox kullanarak hazırlanan örnek uygulama

JavaScript yazılı eğitimleri

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-1: JavaScript Giriş ve Kod Yapısı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-2: Değişken Tanımlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-3: Tür dönüşümü

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-5: If, else ve else if yapısı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-7: Switch yapısı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-11: For ve of kullanımı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-18: AddEventListener kullanımı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-20: Olaylar (onchange olayı)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-21: Olaylar (AddEventListener ile elementlere tıklama fonksiyonu)

Jaws script geliştirme yazılı eğitimleri

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-1: Temel Kavramlar

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-2: Klavye yöneticisi

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-3: Script yöneticisi (Yapılandırma yöneticisi) ve ilk scripti yazma

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-4: Jaws imleçleri

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-5: İmleçleri taşıma ve hareket ettirme

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-6: Değişkenler

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-7: Sabitler

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-8: Yeni mesaj dosyası oluşturma

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-9: Yeni mesaj dosyasına yer işareti ekleme

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-10 : Mesaj dosyalarıyla çalışan örnek uygulama

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-11: Koşullu durumlara giriş

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-12: Koşullu durumlar(else ve elif kullanımı)

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-13: Döngüler (While döngüsü kullanımı)

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-14: Döngüler (for döngüsü kullanımı)

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-15: Döngülere bir örnek

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-16: Sanal görünümde script dosyalarına özel yardım ekranları oluşturma

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-17: Fonksiyonlar

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-18: Otomatik başlayan fonksiyonlar

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-19: Pencere yapılarını anlama

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-20: Skype web için jaws script projesi

Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-21: Open Broadcaster canlı yayın uygulaması için jaws script projesi

Php yazılı eğitimleri

Herkes için PHP Eğitimleri-1: Php nedir ve bilgisayara sunucu yazılımı kurulumu

Herkes için PHP Eğitimleri-2: Basit birkaç kural ve yorum oluşturma

Herkes için PHP Eğitimleri-3: Tek Tırnak ve Çift Tırnak kullanımı

Herkes için PHP Eğitimleri-4: Değişken tanımlama

Herkes için PHP Eğitimleri-5: Sabit tanımlama

Herkes için PHP Eğitimleri-6: If, else ve else if kullanımı ve oparetörler

Herkes için PHP Eğitimleri-7: Kaçış operatörleri

Herkes için PHP Eğitimleri-8: Karşılaştırma operatörleri

Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

Herkes için PHP Eğitimleri-10: Switch, case kullanımı

Herkes için PHP Eğitimleri-11: While, Do While döngüsü

Herkes için PHP Eğitimleri-12: For döngüsü

Herkes için PHP Eğitimleri-13: Php diziler

Herkes için PHP Eğitimleri-14: Php çok boyutlu diziler

Herkes için PHP Eğitimleri-15: Php tarih ve saat olayları

Herkes için PHP Eğitimleri-16: Fonksiyonlar

Herkes için PHP Eğitimleri-17: Varsayılan değerli fonksiyonlar

Herkes için PHP Eğitimleri-18: Formlardan veri alma

Herkes için PHP Eğitimleri-19: Get methodu ile link bilgisini alma

Herkes için PHP Eğitimleri-20: Include, include once, require, require_once

Herkes için PHP Eğitimleri-21: Temel string komutları

Herkes için PHP Eğitimleri-22: Nesnel programlamaya giriş

Herkes için PHP Eğitimleri-23: Php ile masaüstü uygulama geliştirme

Herkes için PHP Eğitimleri-24: Sınıf oluşturma

Herkes için PHP Eğitimleri-25: Yapıcı ve yıkıcı methodlu sınıf tanımlama

Herkes için PHP Eğitimleri-26: Sınıf öğelerinde gizlilik ve erişim düzeyleri

Herkes için PHP Eğitimleri-27: Sihirbaz methodlar __toString()

Herkes için PHP Eğitimleri-28: Sihirbaz methodlar__call()