Tüm İçerikler in Tüm Rehberler

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

Anonim fonksiyon tanımlamada fonksiyona isim verilmeden tanımlama yapılabilir. Bu yöntem özellikle jquery çalışacaklar için ön hazırlık niteliğindedir. Anonim fonksiyon oluştururken … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-17: Anonim fonksiyon oluşturma

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

Programlama dillerinde fonksiyon aynı türden işlemleri tek bir fonksiyon altında gerçekleştirilmesini sağlar. Fonksiyonlar sayesinde temiz kod yazımı söz konusudur. Fonksiyon … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-16: Fonksiyon tanımlama

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm

shift() fonksiyonu <script> var esyalar =[“masa”,”sandalye”,”koltuk”];   //Dizideki ilk veri elde edilir.var ilk_veri = esyalar.shift(); //masa verisi elde edilir. </script> … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-15: Dizilerde kullanılan methodlar-3.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm

concat() fonksiyonu concat() fonksiyonu iki farklı diziyi tek bir dizide birleştirmenize olanak verir. <script> var araclar = [“bmw”,”ford”,”peugeot”]; var motorlar … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-14: Dizilerde kullanılan methodlar-2.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm

Dizi oluşturuken ve dizilerle işlemler gerçekleştirirken bazı methodlardan faydalanabiliriz. New anahtar sözcüğüyle dizi oluşturma <script> var muzik_turleri= new Array(“rock”,”caz”,”pop”); </script> … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-13: Dizilerde kullanılan methodlar-1.Bölüm

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama

Diziler içinde birçok veriyi barındırabilir. Bu veriler tamsayı veya metin ifadeleri olabilir. Bir dizi oluştururken aşağıdaki yöntemi izleyebilir. Her bir … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-12: Dizi tanımlama

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-12:Veritabanındaki veriyi kaldırma

CodeIgniter framework kullanarak veritabanına ait bir tablodaki veri aşağıdaki yapıyla kaldırılabilir; $kaldirilacak_veri = array( ‘id’=>$this->input->post(‘id’), ); $kaldir = $this->db->delete(‘tabloadi’,$kaldirilacak_veri); İf($kaldir … More Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-12:Veritabanındaki veriyi kaldırma

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme

CodeIgniter üzerinde veritabanı bağlantısı yapılıp tüm bilgiler veritabanına doğru şekilde tanımlandıktan sonra herhangi bir tablodaki veriyi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun … More Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-11:Veritabanındaki veriyi güncelleme