Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı

JavaScript üzerinde birden fazla veriyi içinde barındıran nesnelerin her birine teker teker erişim sağlayabilmek için kullandığımız yapı for..in yapısıdır.

Kodumuzu aşağıdaki gibi oluşturabiliriz;

for(verileri tutacak değişken in ilk tanımlanan birden fazla veriyi barındıran değişken)

{

//yapılacak işlemler.

}

Şimdi örneğimize geçelim. Örneğimizde üyeler isminde birden fazla veriyi barındıran değişkenimiz bulunuyor ve bu değişkenin her birine erişim sağlanıyor.

<script type=”text/javascript”>

var uyeler ={kullaniciadi:”sarper”,kullanicisifre:”123321″,uyelikturu:”üye”};

for(var uye_bilgileri in uyeler)

{

document.write( uye_bilgileri+”: “+uyeler[uye_bilgileri]+”<br>”);

}

 

 

 

</script>

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.