Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü)

Döngüler programlamada birden fazla aynı türden işlemi tek seferde yapılmasına imkan tanıyan kod yapılarıdır. Bu başlık altında JavaScript üzerinde aşağıdaki konuları ele alacağım;

  • For döngüsü.
  • While döngüsü.
  • For in döngüsü.
  • Do while döngüsü.

For döngüsü kod yapısı

For döngüsü oluşturulurken aşağıdaki yapı kullanılır.

for(degisken;koşul;artırma veya azaltma işlemleri)

{

//Kodlar burada olacak.

}

İlk örneğimizle devam edelim.

Bu örnekte her aya denk gelecek şekilde nisan ayına kadar ekrana bastırıyor.

Yapıyı oluştururken daha önce öğrendiğimiz switch yapısınıda for döngüsü içinde kullandım. Bununla birlikte date nesnesinin getMonth fonksiyonunu -2 ifadesiyle birden başlamasını sağladım.

 

var degisken = new Date().getMonth()-2;

for (degisken; degisken < 13; degisken++) {

switch (degisken) {

case 1:

document.write(“ocak<br>”);

break;

case 2:

document.write(“şubat<br>”);

break;

case 3:

document.write(“mart<br>”);

break;

case 4:

document.write(“nisan<br>”);

break;

 

 

 

}

}

 

 

 

 

 

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.