Herkes İçin JavaScript Eğitimi-7: Switch yapısı

Switch ifadesi if else yapısına benzer şekilde sonuç veren bir yapıdır. Burada her bir case switch içerisindeki koşulu sorgulamanızı sağlar. Gelin örneğimize bakalım.

var aylar = new Date().getMonth();

//Yeni bir tarih nesnesi oluşturduk new komutu ile buradan .get month fonksiyonu ile şu anki ayın sayısını aldık.

switch (aylar) {

case 0:

alert(“Şu an ocak ayındasın.”);

break;

case 1:

alert(“Şu an şubat ayındasın.”);

break;

case 2:

alert(“Şu an mart ayındasın.”);

break;

 

case 3:

alert(“Şu an nisan ayındasın.”);

break;

}

 

//Yukarıdaki kod yapısında her ay bir dizi elemanı olduğu için sıfır ocak ayına denk geliyor burada 3 değeri görüldüğünde nisan şeklinde ekrana basacaktır. Siz switch yapısını kurmadan da yukarıdaki aylar değişkenini alert içine alarak hangi sıraya denk geldiğini nisanın görebilirsiniz.

 

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.