Aylar: Nisan 2020

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı

JavaScript üzerinde birden fazla veriyi içinde barındıran nesnelerin her birine teker teker erişim sağlayabilmek için kullandığımız yapı for..in yapısıdır. Kodumuzu … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-10: For ve in kullanımı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü)

While döngüsü for döngüsü gibi aynı işlemi birden fazla yapan bir kod yapısıdır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Bu örnekte sıfırdan 100 … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-9: Döngüler (while döngüsü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü)

Döngüler programlamada birden fazla aynı türden işlemi tek seferde yapılmasına imkan tanıyan kod yapılarıdır. Bu başlık altında JavaScript üzerinde aşağıdaki … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-8: Döngüler (for döngüsü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü)

If else kısaltılmış şekilde istenirse yazılabilir. Bu kullanım ternary operatörü sayesinde yapılabilir. Kısaca yapı şu şekildedir; Koşul?”doğruysa elde edilecek sonuç”:”yanlışsa … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-6: Koşullu durumlar için kısaltılmış kullanım(Ternary operatörü)

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-5: If, else ve else if yapısı

If, else ve else if yapısını aşağıdaki şekilde örnekleyelim. var degisken = “merhaba dünya”; if(typeof(degisken)==”number”){ alert(“Bu sayı türünde bir değişkendir.”); … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-5: If, else ve else if yapısı

Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş

Koşullu durumlar ve mantıksal operatör kullanımı JavaScript dilinde diğer dillerde olduğu gibi kullanılabilir. En yaygın kullanılan operatörler şu şekildedir; == … More Herkes İçin JavaScript Eğitimi-4: Operatörler ve koşullu durumlara giriş

Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-10: Veritabanına veri Ekleme

Merhaba CodeIgNiter veritabanıyla çalışırken verilerinizi veritabanına eklemeniz gerekebilir. Bu durumda aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz. Diyelim ki dizi formatında verileriniz var ve … More Herkes için CodeIgNiter Eğitimi-10: Veritabanına veri Ekleme