Herkes İçin JavaScript Eğitimi-2: Değişken Tanımlama

Değişken, programların çalışması için gerekli olan veri tiplerini barındıran bölgelerdir.
JavaScript üzerinde toplamda 6 adet veri tipi bulunmaktadır.
Bu veri tipleri sırasıyla

 • Number(Sayısal değişkenler)
 • String(Metinsel değişkenler)
 • Null(Değer atanmamış değişkenler)
 • Undefined(Tanımlanmamış değişken)
 • Boolean(Mantıksal değişkeni)
 • Object(Nesne değişkeni)

Değişken Tanımlama

var ad = “sarper”;
var yas = 35;
alert(ad +” “+” “+”yaşı”+” “+yas);
//Yukarıda string türünde ad değişkeni ile number türünde yaş değişkeni oluşturuldu ve ilk komutumuz olan alert fonksiyonuyla ekrana değişkenleri bastırdık.

Temel olarak değişken kurulları birçok programlama dilinde olduğu gibi bu script dilinde de aynıdır.

 • Değişken tanımlanırken altçizgi ve sayılar başında verilemez.
 • Yüzde gibi ifadelerle değişkenler başlayamaz.
 • JavaScript fonksiyonlarıyla değişken adları başlayamaz.
 • Değişken tanımlanırken türkçe karakterler kullanılmaması tercih edilir.
 • Değişkenler büyük ve küçük harf duyarlıdır.

Typeof Fonksiyonu ile Değişken Türünü Belirleme Fonksiyonu

var ad = “uygulama akademisi”;
alert(typeof(ad));
//Yukarıda typeof fonksiyonu ile değişkenin türü ekrana bastırabilirsiniz.

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.