Herkes için C#Programlama Eğitimi 25: Button, TextBox,ComboBox kullanarak hazırlanan örnek uygulama

TextBox, ComboBox ve Button kullanarak aşağıda hazırladığım örnek uygulamayı bulabilirsiniz. Bu uygulama şu işlemleri yapıyor;
*Kullanıcı adınızı ve şifrenizi istiyor, bu alanları boş geçip geçmediğinize bakıyor.
*Şifre alanında 14 karakterden az şifre giremeyeceğiniz konusunda uyarıyor.
*Seçim kutusunda ise 18 yaşından küçükseniz sizi sisteme almıyor.
*Yukarıdaki durumların tam aksine tüm koşulları geçiyorsanız, sizi adınızla karşılayan bir mesaj çıkarıyor ekrana.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{
private TextBox kullaniciAdi;
private TextBox kullaniciSifre;
private ComboBox tercih;
private Button dugme;
public Form1()
{
InitializeComponent();
kullaniciAdi = new TextBox();
kullaniciAdi.Name = “Kullanıcı Adınız”;
kullaniciAdi.Location = new Point(40,40);
kullaniciAdi.Size = new Size(30,30);
kullaniciAdi.AccessibleName = “Kullanici adınızı giriniz.”;

kullaniciSifre = new TextBox();
kullaniciSifre.Name = “Kullanıcı Adınız”;
kullaniciSifre.Location = new Point(40, 40);
kullaniciSifre.Size = new Size(30, 30);
kullaniciSifre.AccessibleName = “Kullanici şifrenizi giriniz.”;
kullaniciSifre.PasswordChar= ‘*’;//Burada bir şifre alanı oluşturmak için girdiğimiz kod şifre yazarken * karakterinin görünmesini sağladım.
kullaniciSifre.MaxLength = 14;//Bu alana 14 maksimum girilecek karakter miktarını belirttik.

this.Controls.Add(kullaniciAdi);
this.Controls.Add(kullaniciSifre);
Label aciklama = new Label();
aciklama.Text = “Yaşınızı belirtin”;
aciklama.AccessibleName = “Yaşınızı belirtin.”;
this.Controls.Add(aciklama);

tercih = new ComboBox();
tercih.Items.Add(“18 Yaşından küçüğüm”);
tercih.Items.Add(“18 yaşından büyüğüm”);
tercih.Size = new Size(40,40);
this.Controls.Add(tercih);

dugme = new Button();
dugme.Name = “Onayla ve giriş yap”;
dugme.AccessibleName = “Onayla ve giriş yap”;
this.Controls.Add(dugme);
dugme.Click += new EventHandler(dugme_tikla);
}
private void dugme_tikla(object sender,EventArgs e)
{
string veriKullaniciAdi = kullaniciAdi.Text;
string veriKullaniciSifre = kullaniciSifre.Text;
string veriYas = tercih.Text;

if (veriKullaniciAdi == “” || veriKullaniciSifre == “”)
{
MessageBox.Show(“Alanları boş geçmeyiniz.”);
}
else if (veriKullaniciSifre.Length < 14) { MessageBox.Show("14 karakterden az şifre giremezsiniz."); } else if (tercih.Text == "18 Yaşından küçüğüm") { MessageBox.Show("Sisteme 18 yaşından küçükler giremez."); } else { MessageBox.Show("Sayın"+" "+veriKullaniciAdi+" "+"sisteme hoşgeldiniz."); } } } }

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.