Jaws ekran okuyucu için script eğitimi-6: Değişkenler

Jaws script dilinde, diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişken tanımlamaları söz konusudur.
Genel anlamda tam sayı (integer), metinsel ifadeler (string), object (objeler) ve yer tutucular (handle) türlerinde değişken tanımlanabilir.

Integer değişken türleri

Tam sayı olarak adlandırılmaktadır. 0,100,50 gibi değerler verilebilir. Tanımlaması aşağıdaki gibidir. Ayrıca bu türü numarik ifadeleri barındıran değişken tipi şeklinde düşünebilirsiniz.
Int TamSayiDegiskeni

String türleri

String değişken türü, içerisinde her türlü harfi, noktalama işaretini, boşluk karakterlerini ve numaraları barındıran bir değişken tipidir. Bu değişken tipine değer atanırken tırnak işaretleri arasında belirtilmelidir.
String değeri varsayılan olarak değer atanmadığında null değer döndürür.

String MetinDegiskeni

Handle değişken türleri

Handle tipi kısaca windows ortamında çalışan her uygulamanın pencere bilgisi şeklinde ifade edebilirim. Örneğin not defteri uygulamasında yazı alanının taşıdığı bir sayısal değer bulunur. Script geliştirmeden önce kullanacaksak bu tip bir veriyi önce handle tipinde değişken tanımlayabiliriz. Bir pencerenin teknik bilgi detaylarını öğrenmek için Control + Insert + F1 tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Bu kısayolla çıkan detaylar arasında handle bilgisini alıp değerlendirebilirsiniz. Ancak her bir seferde değerin değiştiğini göreceksiniz.
Handle YertutucuDegiskeni

Object değişken türleri

Object değişken tipi, object türünde verileri barındıran bir değişken türüdür.
Sözgelimi, Jaws üzerinde microsoft uygulamalarının object bilgileri office suite programına entegre edilmesi istendiği taktirde script geliştirilirken object türünde değişkenler üzerinden ilerlenebilir.

Object ObjectDegiskeni

Değişken tanımlamaları

Değişken tanımlarken anlaşılabilirliği artırmak ve kullanımı kolaylaştırmak için çoklu kelimelerden oluşan adları kullanırken her kelimenin baş harfi büyük harf şeklinde kullanılabilir. Eğer tek bir kelimeden oluşan değişken tanımlanacaksa, büyük harfle başlaması zorunlu değildir. Ayrıca daha sonra hatırlanabilir değişken adları belirlemeniz önemlidir.

Şimdi aşağıda iki örnek bulacaksınız. Biri doğru kullanım, diğeride yanlış kullanıma örnektir.
String AdSoyad;Doğru kullanım
String adsoyad;Yanlış kullanım.
Jaws değişken tanımlarken iki formatta değişken oluşturulmasına imkan tanır. Biri yerel, bir diğeri ise genel tipte değişkendir.

Yerel değişken tanımlama

Yerel değişken tanımlarken aşağıdaki yapı oluşturulur.
Var
String ad;
String Soyad;
;Yukarıda var ifadesiyle başladık ve değişkenlerimizi oluşturduk.
;Ayrıca istersek String ad, soyad şeklindede tanımlama yapabilirdik

Global değişkenler

Global değişken tanımlaması Globals anahtar kelimesiyle başlar. Global olarak tanımlanan değişkenler, jaws kapatılana kadar veya yeniden başlatılana kadar aktiftirler. Global değişken jaws programında header dosyaları içerisinde bulunmaktadır. Dilerseniz örnek olması açısından, HJGlobals.jsh dosyasına bakabilirsiniz.

Değişkene değer atama anahtar sözcüğü

Jaws script dilinde oluşturulan değişkenlere değer atamak için let sözcüğü kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.
Script IsimSoyle ()
Var
String ad,
;Birden fazla değişken arka arkaya veya alt alta tanımlanırken , işaretini kullandık.
String soyad
let ad = “sarper”
let soyad = “arıkan”
SayString (ad + soyad); Bu kod dizisinde iki ayrı string türündeki değişkeni birleştirmek için + operatörü kullanılmıştır.
EndScript

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.