Herkes için C#Programlama Eğitimi-19: Sınıflarda set ve get methodlarını kullanma

C# dilinde özellikle private olarak tanımlama gereği duyacağınız erişim düzeyli değişkenlere değer atama ve değer çağırma gibi işlemlerde kullanabileceğiniz GET ve SET methodları bulunmaktadır. Bu iki method sayesinde örneğin hassas erişim gerektiren değişkenleriniz için değer ataması ve okuması yapılabilir. Gelin aşağıdaki vereceğim örnekte bu methodlar nasıl işliyor bir bakalım.

GET ve SET method kullanımı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace get_set_methodlari
{
class ogrenci
{
private long ogrenciNo;
public long ogrenciNumarasi
{
get { return ogrenciNo; }
set { ogrenciNo = value; }
}
/*Yukarıda private olan öğrenci numarası için public erişimli bir başka değişken içine süslü parantez içinde önce get sonra set methodu tanımladık. SET ve GET methodlarının tanımlamasında her bir method için süslü parantez açtık ve kapattık içinde ise get için return ifadesini kullanarak bir önceki satırda bulunan private erişimli değeri döndürdük. SET içerisinde ise değere value ifadesiyle dışarıdan veri girilmesini temin ettik.*/
private string ad;
public string adsoyad
{
get { return ad; }
set { ad = value; }
}
class anaProgram
{

static void Main(string[] args)
{
ogrenci kisi = new ogrenci();
kisi.adsoyad = “sarper arıkan”;
kisi.ogrenciNumarasi = 20030403063;
//Yukarıda bulunan söz dizimi içinde önce nesne oluşturduk sonra public olarak yukarıda tanımlanan özellikleri çağırdık.
//Public erişimli çağrılan değerler içerisinde set methodu bulunduğu için türlerine göre değer oluşturduk.
Console.WriteLine(“Öğrencinin adı soyadı :” +kisi.adsoyad);
Console.WriteLine(“Öğrenci numarası :”+kisi.ogrenciNumarasi);
Console.ReadKey();
//Son aşamada ekrana atadığımız değerleri nesnemizle ilişkili public erişimli özelliklerimizi çağırarak ekrana bastırdık.
}
}

}
}

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.