Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program)

Herkes için C# Programlama Eğitimi-12: Dizilere örnek(Girilen metindeki sesli harflerin sayısını bulan program)

Dizi konusuna örnek teşkil edecek kullanıcıdan aldığı metnin içerisindeki sesli harf sayısını bulan yazılım.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Collections;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
char[] harfler = { ‘a’, ‘e’, ‘ı’, ‘i’, ‘o’, ‘ö’, ‘u’, ‘ü’ };
/*char türünde sesli harfleri içeren bir dizi değişkeni tanımlandı.*/
string metin;
/*metin adıyla string türünde değişken tanımlandı.*/
int sayac = 0;
/*Sayaç adıyla bir int türünde değişken tanımlandı ve başlangıç değerine sıfır verildi. Bu değişken uygulanacak kodla her sesli harfi bulduğunda arttırılması hedeflendi.*/
Console.WriteLine(“Metin giriniz : “);
metin = Console.ReadLine();
/*Yukarıda kullanıcıdan veri alışı yapılıyor.*/

for (int i = 0; i < harfler.Length; i++) { for (int j = 0; j < metin.Length; j++) { if (metin[j] == harfler[i]) { sayac++; } } } /*İçe içe for döngümüzde öncelikle harfler dizisinin uzunluğuna göre işlem başlatılıyor. Sonra ikinci for döngüsünde kullanıcıdan alınan veri işletiliyor. Sonrasında gelen if bölümüyle metinden alınan veriler ile harfler dizisi eşitse sayaç birer arttırılıyor. Kısacası girilen metindeki sesli harfler önceden tanımlanmış harfler dizi değişkeniyle karşılaştırılıyor ve sonuçta sayaç artıyor.*/ Console.WriteLine(sayac); Console.ReadLine(); /*Yukarıdaki bölümde sayaç ekrana bastırılıyor ve ekranda bastırılan değeri console.readLine() fonksiyonuyla kapanmaması sağlanıyor.*/ } } }

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.