Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma

Herkes için C# Programlama Eğitimi-6: Yorum satırı oluşturma

Her programlama dilinde olduğu gibi C# üzerindede yorum satırı bulunmaktadır. Bir programcı olarak yazdığınız kodların ne işe yaradığını yorum satırlarıyla anlatmak projenizi diğer geliştiricilerle paylaştığınızda anlam ifade edecektir.
Ayrıca dilerseniz henüz eklemek istemediğiniz bir özelliğide yorum satırları arasına alabilirsiniz.

Yorum satırları tek satırlı ve çok satırlı yorum satırları olmak üzere ikiye ayrılırlar.
//Tek satırlı yorum.
/*Çok satırlı yorum oluşturmak için kullanılır.
Birinci satır,
İkinci satır,
Yorum sonu.
*/

Yorum satırı oluşturma örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Lingq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
string sayi1, sayi2;
int s1, s2;

Console.WriteLine(“İlk değeri girin.”);
sayi1 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“İkinci sayıyı girin.”);
sayi2 = Console.ReadLine();
s1 = Convert.ToInt32(sayi1);
s2 = Convert.ToInt32(sayi2);
/*Sayi1 ve sayi2 string değerleri int değerine convert.ToSystem sınıfıyla çevirildi.*/
int toplam = s1 + s2 ;//Toplama işlemi oluşturuldu.
Console.WriteLine(“Toplama işleminin sonucu” + toplam);
Console.ReadLine();

}
}
}

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.