Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm

Herkes için C# Programlama Eğitimi-3:Kaçış İşaretleri ve değişken türleri arasında dönüşüm

Kaçış ifadeleri kullanımı

Özellikle string türünden değişken tanımlarken sıkça kullanacağımız kaçış ifadelerinin kullanımı aşağıdaki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Birinci satır \n İkinci satır\n Üçüncü satır”);
/*Yukarıdaki kod içerisinde slash işaretiyle birlikte bir alt satıra geçiş işareti olan n işareti kullanılmıştır.*/
Console.WriteLine(“c:\\Program Files\\uygulama”);
/*Yukarıdaki örnekte bulunan çift bölü işareti ile örneğin dosya yolu belirtmek gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. İkinci bölü işareti öncesinde gelen bölü işareti tarafından yok saydırılıyor.*/
}
}
}

Değişken tür dönüşümleri

Bazı durumlarda farklı türden değişkenleri, başka türlere çevirmemiz gerekebilir. Hangi türlerin hangi türlere dönüşebileceğine şöyle bir bakalım.

Buradaki en önemli nokta daha düşük kapasiteli C# değişkenleri daha yüksek kapasiteli türlere dönüşebiliyor olması. Bu dönüşüm ise bilinçsiz dönüşüm olarak adlandırılıyor.

using System;
class TurDonusumu
{
static void Main()
{
byte a=5;
short b=10;
sbyte c=30;
int d=a+b+c;
/* İnt değişkeni kendinden önce gelen değişken türlerine göre daha yüksek kapasiteli olduğu için otomatik olarak tanımladığımızda tür dönüşümü gerçekleşmiş oluyor.*/
string e=”deneme”;
char f=’k’;
object g=e+f+d;
/*Object türü kendinden önce gelen tüm türlerle birlikte gelen tanımlı değerleri kapsadı ve dönüşmüş oldu.*/
long h=d;
float i=h;
double j=i;
double k=12.5f;
Console.WriteLine(j+k);
}
}

Bilinçsiz tür dönüşüm türleri
 • sbyte–>short, int, float, long, double, decimal
 •  

 • byte–>short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal
 •  

 • short–>int, long, float, double, decimal
 •  

 • ushort–>int, uint, long, ulong, float, double, decimal
 •  

 • int–> long, float, double, decimal
 •  

 • uint–>long, ulong, float, double, decimal
 •  

 • long, ulong–>float, double, decimal
 •  

 • char–>ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal
 •  

 • float–>double
Bilinçli tür dönüşümü

Dönüştürülecek tür belirtilerek yapılan dönüşümler bilinçli olarak gerçekleştirilir. Buradaki önemli nokta dilin elvermediği tür dönüşüm durumlarını gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor oluşudur.
use System;

class Tur_Donusum{
static void main(string[] args){
int ilk_deger = 55;
byte son_deger = (byte) ilk_deger;
/* Dönüşecek değerin adını parantez içinde belirterek bilinçli dönüşümü gerçekleştirmiş oluyoruz.*/
console.WriteLine(son_deger);

}
}

check ve uncheck kullanımı

check ve uncheck kullanımında temel konu, bilinçli tür dönüşümlerinde oluşacak veri kayıplarını tespit etmek ise check kullanılır. Gözardı etmek için ise uncheck kullanılır.

using System;
class Program
{
static void main(string[] args)
{
int deger = 300;
byte son_deger = (byte) deger;
uncheck
{
Console.WriteLine(son_deger);
}
/*Veri kaybı gözardı edildi. Tam aksi durumda check ifadesini kullanırsak, veri kaybı sonunda program durdurulacaktır.*/

}
}

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.