Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler

Herkes için C# Programlama Eğitimi-2:Değişkenler

Değişken tanımlama

Çoğu programlama dilinde olduğu gibi C# üzerindede değişkenlere ihtiyaç duyarız. C# ile kullanılabilecek metinsel ve sayısal çeşitlilikte değişken türleri bulunmaktadır. Aşağıdaki örneklerde farklı yöntemlerle değişkenler oluşturulmuştur.

Bilinçsiz değişken tanımlamaları

Bu tanımlamada değişkenin türü belirtilmemiştir.
var sayi = 6;
Console.WriteLine(sayi);
/* Değişkenimiz var ifadesiyle başladı ve sayı yani int türünden bir değişken olduğu dil tarafından algılandı. */

/*Bu şekilde tanımlanan değişkenler için daha sonra değişken tür değişikliği yapılamamaktadır.*/

Bilinçli değişken tanımlamaları

Bu türden bir tanımlamada tanımlanan değişkenin türü belirtilir. Ayrıca birden fazla değişken aynı satırda oluşturulabilir.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
class Program
{
static void main(string[] args)
{
string mesaj = “Programa hoşgeldiniz”;
int sayi1 = 5, sayi2 = 3;//Aynı satırda değişken oluşturduk ve değer ataması yaptık.
int sayi3,sayi4;
sayi3 = 10;
sayi4 = 33;
/*Önce aynı satırda değişkenleri oluşturduk sonrada değişkenlere değer atadık.*/
/*Değişkenlerimizi aşağıdaki gibi kullanabiliriz artık.*/
Console.WriteLine(mesaj);//Mesaj değişkenimizi çağırdık.
Console.WriteLine(sayi1 + sayi2 + sayi3 + sayi4);//Dört int değerindeki değişkeni çağırdık ve + işaretiyle topladık.
}
}
}

Farklı değişken türleri

 • sbyte
  1 Byte
   tamsayı
  -128  ile 127
 •  

 • short
  2 Byte
  tamsayı
  -32.768 ile 32.767
 •  

 • int
  4 Byte
  tamsayı
  -2.147.483.648 ile 2.147.483.647
 •  

 • long
  8 Byte
  tamsayı
  -9.223.372.036.854.775.808 ile9.223.372.036.854.775.807
 •  

 • byte
  1 Byte
  işaretsiz tamsayı
  0 ile 255
 •  

 • ushort
  2 Byte
  işaretsiz tamsayı
  0 ile 65.535
 •  

 • uint
  4 Byte
  işaretsiz tamsayı
  0 ile 4.294.967.295
 •  

 • ulong
  8 Byte
  işaretsiz tamsayı
  0 ile 18.446.744.073.709.551.615
 •  

 • float
  4 Byte
  tek kayan sayı
  +yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038
 •  

 • double
  8 Byte
  çift kayan sayı
  +yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308
 •  

 • decimal
  16 Byte
  ondalıklı sayı
  +yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028
 •  

 • bool
  true ya da false
 •  

 •  

 • object tüm türleri kapsar

Yukarıdaki türleri ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

Sabit değişkenler

Sabit değişkenler oluşturulduğu andan itibaren bir daha değer almayan değişkenlerdir. Tanımlaması aşağıdaki gibidir.
const int deger = 5;

Değişken tanımlama kuralları

 • Değişken tanımlarken simge kullanılamaz.
 • Değişken tanımlarken boşluk karakteri kullanılamaz.
 • class, namespace ve c# kodları değişken olarak atanamaz.
 • Değişken adları numarik ifadelerle başlayamaz.
 • Değişkenlerin türkçe karakterler yerine ingilizce karakterlerle oluşturulması önerilir.

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.