Herkes için PHP Eğitimleri-17: Varsayılan değerli fonksiyonlar

Herkes için PHP Eğitimleri-17: Varsayılan değerli fonksiyonlar

Varsayılan değerli fonksiyonlar, değer atanmadığı durumlarda ilk tanımlandıkları veriyi çıktı olarak ileten fonksiyonlar şeklinde adlandırabiliriz.

Varsayılan değerli fonksiyonlar

function kullanici_bilgi($parametre=”Tanımsız”){
echo $parametre;
}
kullanici_bilgi();

Yukarıdaki örnekte kullanıcı bilgisi atanmadığı için varsayılan değer olarak fonksiyon oluşturulurken, atanan parametre değeri çıktı olarak iletilecektir.

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.