Herkes için PHP Eğitimleri-16: Fonksiyonlar

Herkes için PHP Eğitimleri-16: Fonksiyonlar

Fonksiyonlar kodlarımız içinde birkaç işlemi daha basit ve anlaşılır şekilde gerçekleştirebilmemizi sağlayan yapılardır. Fonksiyon şeklinde yazılan kodlarla daha okunaklı bir yapı elde etmiş oluruz.
Kısaca bir fonksiyonu tanımlamanın yolu aşağıdaki gibidir;
function fonksiyon_adi($parametre1, $parametre2){
//İşletilecek kodlar.
}

Fonksiyon oluştururken yukarıdaki yapıda görüldüğü üzere, function anahtar kelimesinin ardından gelen fonksiyon adı ve parantez içerisindeki $parametre1, $parametre2 parametreleriylede yapıyı kurabiliriz. Bunun dışında istersek parametresizde fonksiyon oluşturabiliriz. Bununla birlikte return ifadesiyle geri dönüşlü ve geri dönüşsüz fonksiyonlarda oluşturabiliriz.
Şimdide parametreli, parametresiz, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz fonksiyonlara birer örnek verelim.

Parametreli fonksiyon örneği

function cift_sayilar($baslangic,$bitis) {
echo “$baslangic ve $bitis arasındaki çift sayılar :
“;
for($i = $baslangic;$i <$bitis;$i++){ if($i % 2 == 0)//Bu koşul değerin ikiye bölümünden kalan sayının sıfıra eşitliği söz konusu ise ekrana ikişer ikişer sayıların basılmasına olanak tanıyacaktır.{ echo $i . "küçüktür br büyüktür"; } } } cift_sayilar(1,50); Yukarıdaki örnekte başlangıç ve bitiş değerlerini kendimizin belirlemesine olanak veren parametreli bir fonksiyon oluşturduk. Böylelikle, parametre kavramının aslında kullanıcı tarafında değerlerin belirlenmesine ve bu değerler ile işlemler yapılmasına olanak tanıyabiliyorsunuz. Hazırladığım bu fonksiyonu şağırmak için ise tek yapmanız gereken; Fonksiyon adını yazıp parantez içinde parametrelerinizi belirlemek olacaktır.

Parametresiz fonksiyonlar

Parametresiz fonksiyon tanımlaması parantez içinde bir değerin olmaması anlamına gelir.

function alt_bilgi(){
echo “küçüktür foother büyüktür Bu portalda sunulanlar sadece eğitim amaçlı kullanılabilir. küçüktür bölü foother büyüktür”;

}
alt_bilgi();
Yukarıdaki örnekte alt_bilgi fonksiyonu çağrıldığında içerisindeki yazı eklenmiş olacaktır. Görüldüğü gibi parantez içine, fonksiyonumuz parametresiz olduğu için herhangi bir değer yazmıyoruz.

Geriye değer döndüren ve döndürmeyen fonksiyonlar

Programlama yaparken tercihen fonksiyon içerisinde oluşturulan parametrelerin, tekrar fonksiyon içine bir değer döndürmesini sağlayabiliyoruz.
Bu kodlamayı yaparken ise return ifadesini kullanabiliriz.
function karakter_say($user){
return strlen($user);
}

$kullanici = “sarper”;
echo “Kullanıcı adınız ” . ” ” . karakter_say($kullanici) . ” ” . “karakter uzunluğundadır.”;
/*
Yukarıdaki kod dizisinde öncelikle karakter_say adında bir parametreli fonksiyon oluşturduk. Oluşturduğumuz fonksiyonun parametresini tekrar return ifadesiyle tanımladık. En sonda ise $kullanici adında bir değişken yazdık ve $kullanıcı değişkenini karakter_say() fonksiyonuyla kullandık.*/
Örnekte görüldüğü üzere return ifadesiyle değer tekrar fonksiyona döndü ve biz bu fonksiyonu kullanabilmek için tekrar bir değişken oluşturarak, fonksiyonun içine yazdık.

Bu kodlamanın tam aksine return ifadesi yerine doğrudan çıktı almak için geri dönüşsüz fonksiyon oluşturmak isteseydik yukarıdaki örnekler gibi doğrudan değer ataması ile yazmamız beklenecekti. Geri dönüşlü kodun yaptığı değişkenden aldığı değeri tekrar fonksiyona arka tarafta değer olarak atamak ve çıktı elde etmek şeklinde oldu.

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.