Herkes için PHP Eğitimleri-14: Php çok boyutlu diziler

Herkes için PHP Eğitimleri-14: Php çok boyutlu diziler

Çok boyutlu diziler aşağıdaki gibi oluşturulur.

$dizi_icinde_dizi = array(
array(1,2,3,4,5,6,7,8,9),
array(“sarper arıkan”,”salih kunduz”,”hakan kılıç”),
array(“ad”=>”sarper”,”soyad”=>”arıkan”,)
);

Dikkat edildiği üzere normal dizi oluşturmaktan farksız bir durumla karşı karşıyayız. Kod dizimizi önce $degisken = array şeklinde başlattık ve parantezler içinde tekrar array oluşturmuş olduk.

Dizi içinde dizilere erişim

Çok boyutlu dizilere erişim foreach döngüsüyle sağlanmaktadır.
foreach($dizi as $goster){
foreach($goster as $listele){
echo $listele . “küçüktür br büyüktür”;
}
}

Nasıl ki dizi içinde dizi oluşturduysak, dizi içindeki dizilere foreach adını verdiğimiz dizi elemanlarını teker teker ekrana basma kod diziliminden faydalanabiliriz.

This article was written by

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.