Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

Herkes için PHP Eğitimleri-9: Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler birden fazla durumla ilgili işlem yapabilmemizi sağlayan operatörlerdir. Bu operatörler sayesinde bir değerin hem şu değerden küçükse veya şu değerden büyükse gibi sorgulamaları aynı anda yapabilmemize olanak tanır.

Kullanım örnekleri

  • ! = “Değer olumsuz mu sorusunu sormamızı sağlar. Bu işaretle değişken değeri olumsuzsa false döner.”
  • && veya and = “&& veya and operatörü ise aynı anda iki değerle ilgili işlem yapabilmemizi sağlar.”
  • || = “İki değişkenden herhangi biri durumu karşılıyorsa onunla ilgili işlemler yaptırtabiliriz.”

Yukarıdaki operatörleri kod içinde kullanmaya çalışalım;
$kullanici_adi = “sarper”;
if(!$kullanici_adi == “sarper”)// Kullanicı adımız Sarper’e eşit değilse
{
echo “Yanlış kullanıcı adı.”;
}
else
{
echo “Giriş başarılı $kullanici_adi”;
}

/*Yukarıdaki örnekte if koşul durumu içerisinde değişkenin başına ! koyarak değilse ifadesini oluşturmuş olduk.*/
/*Şimdide kullanıcının yaşı 18 eşitse ve 18 den büyükse sisteme giriş yapabilsin.*/
$kullanici_yasi = “”;
if($kullanici_yasi == 18 && $kullanici_yasi >18)
{
echo “Sisteme hoşgeldiniz”;
}
else
{
echo “18 yaşından küçüksünüz. Sisteme giriş yetkiniz sınırlıdır.”;
}

/*Yukarıdaki örneğimizde && operatörünü kullanarak sorgumuzu oluşturduk. && yerine and şeklinde de kullanabilirdik. Unutmayın ki php’de bir yöntemin farklı alternatifleri olabilir.*/

/*Şimdide ya da anlamına gelen || veya or ifadesiyle sorgumuzu oluşturalım. Diyelim ki kullanıcı yaşı 18’e eşitse ya da 18’den büyükse sisteme giriş yapabilsin.*/
$kullanici_yasi = “”;
if($kullanici_yasi == 18 || $kullanici_yasi > 18)
{
echo “Sisteme hoşgeldiniz!”;
}
else
{
echo “Sisteme girişiniz sınırlıdır.”;
}

Birkaç ipucu

  • && İşaretini çıkarmak için shift ve 6 tuşlarını kullanabilirsiniz.
  • ! İşareti için shift ve 1
  • || işareti için alt giriş ve tire işareti

Bu içerik hoşunuza gitti mi? O zaman bir yorum bırakabilirsiniz.